Ереже

Жастар мен отбасының тұрақты даму бөлімі туралы
Алматы қаласын дамыту басқармасы

1. Жалпы

1. Жастар мен отбасының тұрақты дамуы департаменті (бұдан әрі – Департамент) Алматы қаласы Қоғамдық даму департаментінің құрылымдық бөлімшесі (бұдан әрі – Басқарма) болып табылады.
2. Бөлім өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жастар саясаты туралы», «Коммерциялық емес ұйымдар туралы», «Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс туралы», Қазақстан Республикасының заңдарын басшылыққа алады. «Қазақстан Республикасындағы үкіметтік емес ұйымдарға арналған сыйлықтар мен гранттар», «Қоғамдық кеңестер туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы», «Мемлекеттік сатып алу туралы», «Жергілікті жерлер туралы» «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару», «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі, Қазақстан Республикасы Президентінің және Үкіметінің актілері, әкімдік қаулылары мен қала әкімінің өкімдері, бөлім басшысының бұйрықтары, Алматы қаласының Қоғамдық даму дирекциясы туралы ереже және осы Ереже.
3. Департаменттің құрылымы мен штат саны Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бекітіледі.

2. Басқарманың негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен міндеттері

4. Мақсаты:
Әлеуметтенуге мұқтаж адамдар тобының қалалық қауымдастыққа бірігуі (оралмандар, ауыл және жұмысшы жастар, деструктивті ағымдардың жақтаушылары және т.б.);
Функциялар:
1) ұйымдастырушылық, кеңестік және әдістемелік, ақпараттық көмек көрсету, жастар сайттарын құру арқылы жастардың барлық топтары мен санаттарын біріктіру;
2) әлеуметтік әлсіз жастардың әлеуметтік әл-ауқаты мен құндылықтық бағыттарын айқындау бойынша әлеуметтік-сараптамалық жұмыстар жүргізуді қамтамасыз ету;
3) бұқаралық ақпарат құралдары және әлеуметтік желілер арқылы ауыл жастарын заманауи қала жағдайына әлеуметтік бейімдеу бойынша түсіндіру жұмыстарын үйлестіру;
4) психологиялық және заңгерлік көмек арқылы жастардың қоғамға қарсы және деструктивті мінез-құлқының алдын-алу жұмыстарын ұйымдастыру.

5. Мақсаты:
Азаматтық қоғам институттарының (үкіметтік емес, саяси, діни, жастар, еріктілер мен кәсіподақ ұйымдары, университеттер) және қоғамдық пікір көшбасшыларының рөлін күшейту және тиімді өзара іс-қимыл арқылы мемлекеттік органдардың «жауаптылығын» арттыру;
Функциялар:
1) жастардың әлеуметтік жауапкершілігін, қоғамның өзекті мәселелерін шешуге қатысу сезімін дамытуға жағдай жасау жөніндегі жұмысты ұйымдастыру;
2) жан-жақты қолдау көрсету арқылы жастармен және студенттік ұйымдармен, саяси партиялар мен университеттердің жастар бірлестіктерімен өзара әрекеттесуді жүзеге асыру;
3) мониторинг пен талдау арқылы жастардың барлық санатындағы патриотизмді тұрақтылықты, шоғырландыруды, насихаттауды және тәрбиелеуді қамтамасыз ету жөніндегі ұсыныстарды, ұсыныстарды әзірлеуге және жұмысқа қатысу;
4) ақпараттық және консультативтік көмек арқылы жастардың әлеуметтік-экономикалық жағдайын жақсарту мақсатында жұмыспен қамту, жұмыспен қамту, білім беру, бос уақытты өткізу мәселелері бойынша көмек көрсету.

6. Құқықтары мен міндеттері:
өз құзыреті шегінде мемлекеттік және құқық қорғау органдарымен, сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдарымен өзара іс-қимыл жасайды;
Алматы қаласының әкімдігі мен мәслихаты бекіткен бағдарламаларды әзірлеуге қатысады;
белгіленген тәртіппен мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдардан, өзге де қоғамдық ұйымдар мен азаматтардан өз функцияларын орындау үшін қажетті ақпаратты сұратуға;
жергілікті атқарушы органдардың жастар саясаты саласындағы қызметін жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізу;
барлық қалалық қоғамдық-саяси, мәдени, ақпараттық және ойын-сауық шараларына қатысу;
жоғары органдарға ақпаратты уақтылы ұсыну;
Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің, қала әкімінің және Департамент басшысының тапсырмаларын уақтылы және сапалы орындау;
жүктелген міндеттерді лауазымдық нұсқаулыққа сәйкес орындау;
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзге де құқықтарды жүзеге асыру.

3. Бөлімді ұйымдастыру

7. Бөлім заң актілеріне, Қазақстан Республикасы Президентінің актілеріне, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес өзінің негізгі міндеттері мен функцияларын жүзеге асыру үшін қажетті өкілеттіктерге ие.
8. Бөлімді Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қызметке тағайындалатын және қызметтен босатылатын Департамент басшысы басқарады.
9. Департамент басшысы Департаментке жалпы басшылықты жүзеге асырады және Департаментке жүктелген міндеттердің орындалуы мен оның функцияларын жүзеге асыруы үшін дербес жауап береді.
10. Басқарма басшысы уақытша болмаған кезде оның міндеттерін бас маман орындайды